MOTODRIVE PRIVACY VERKLARING.

MotoDrive gevestigd en kantoorhoudende te Breda (4811CA) aan de Ceresstraat 13, hierna te noemen “MotoDrive” hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar bezoekers. MotoDrive verwerkt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaromtrent stelt. In deze Privacy Verklaring informeert MotoDrive u over de manier waarop MotoDrive uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door MotoDrive worden aangeboden op www.motodrive.nl.


Artikel 1. Uitleg persoonsgegevens en specifieke doelen voor de verwerking daarvan

1. Persoonlijk
MotoDrive gebruikt gegevens om u een zo persoonlijk mogelijke community ervaring te bieden. MotoDrive past wat u op www.motodrive.nl ziet aan op uw interesses. MotoDrive gebruikt daarvoor bijvoorbeeld gegevens van eerdere bezoeken, uw IP-adres en cookies. Over cookies kun u hier meer lezen.

2. Doel
MotoDrive verzamelt en verwerkt dus uw persoonsgegevens. Door middel van het bezoeken van www.motodrive.nl, gaat u akkoord met deze Privacy Verklaring en geeft u toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacy Verklaring. MotoDrive gebruikt uw gegevens voor verschillende doelen. Hierna kunt u zien welke doelen dat zijn. Wij gebruiken daarbij van jou ontvangen gegevens, maar ook door onszelf verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over uw bezoek aan onze website. Hieronder volgt een overzicht van persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt door MotoDrive.

3. Uw account
In uw account op www.motodrive.nl slaat MotoDrive onder andere de volgende informatie op: uw voornaam, achternaam, e-mailadres en uw wachtwoord.

4. Nieuwsbrieven
u kunt zich aanmelden voor onze nieuwsbrieven. MotoDrive heeft daarnaast ook e-magazines. Indien u geen nieuwsbrieven van MotoDrive meer wilt ontvangen, kunt u zich afmelden via info@motodrive.nl

5. Magazines MotoDrive
De Motor & Lifestyle Magazines van MotoDrive worden per post verzonden vanuit het klantenbestand van Coöperatie MotoPort. Deze gegevens worden niet beheerd door MotoDrive. Verhuisberichten of afmeldingen voor het magazine kunnen worden doorgegeven via het e-mailadres adreswijziging@motoport.nl of per post naar: Redactie MotoDrive Magazine, Postbus 197, 5460 AD Veghel.

6. Verbetering van diensten MotoDrive
MotoDrive kan uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 gebruiken om u te vragen mee te doen aan een vrijblijvend klant- of marktonderzoek. Als derden dat onderzoek voor MotoDrive uitvoeren, geeft MotoDrive uw e-mailadres aan die derde om dat onderzoek uit te voeren.

7. Zakelijke klanten
Gegevens van zakelijke klanten, partners of (hun) contactpersonen worden op dezelfde wijze gebruikt en verwerkt als die van particuliere klanten. Zijn het gegevens van personen, dan behandelt MotoDrive deze gegevens net zoals die van andere klanten van MotoDrive.

8. Social media
Op sommige plekken op www.motodrive.nl, kunt u met uw social media-account inloggen. Uw community gedrag kan dan zichtbaar worden op uw social media-account. MotoDrive krijgt geen toegang tot uw social media-account.


Artikel 2. Doorgifte aan derden

MotoDrive geeft uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij:

(a) De doorgifte geschiedt aan een door MotoDrive voor de in deze Privacy Verklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde derden, met welke derden MotoDrive een overeenkomst heeft gesloten waarin is bepaald hoe deze Samenwerkingspartner op een verantwoorde wijze omgaat met uw persoonsgegevens;

(b) MotoDrive op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Artikel 3. Beveiliging van gegevens

MotoDrive maakt - voor zover dat van haar verlangd mag worden - gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van de informatie die MotoDrive ontvangt.


Artikel 4. Beschikbaarheid en wijziging van uw gegevens

U kunt op elk moment inzage vragen in uw persoonsgegevens die we verwerken. Ook kunt u een verzoek doen om uw gegevens laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar info@motodrive.nl of gebruik maken van de-autorisatie mogelijkheid in uw account. Als u ervoor kiest om uw persoonsgegevens te verwijderen, kunt u geen gebruik meer maken van de website met betrekking tot het daten, omdat de verwerking van uw persoonsgegevens essentieel is voor de werking van de website en het matchen

Artikel 5. Cookies

Het is mogelijk dat MotoDrive tijdens een lopende sessie gebruik maakt van first party session cookies. Deze cookies zijn in beginsel functioneel van aard. Om alle cookies te weigeren of om te worden geïnformeerd iedere keer dat uw computer een cookie ontvangt kunnen bij de “help”-functie op de werkbalk van de browser van uw computer de instellingen van uw computer worden gewijzigd. Sommige functies op www.motodrive.nl werken mogelijk niet meer indien uw computer geen cookies kan ontvangen.


Artikel 6. Aansprakelijkheid MotoDrive

MotoDrive heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden van uw persoonsgegevens. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die MotoDrive verwerkt ten behoeve van www.motodrive.nl. MotoDrive accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.


Artikel 7. Bewaartermijn

MotoDrive bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van 24 maanden na uw laatste bezoek aan www.motodrive.nl, tenzij MotoDrive op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.


Artikel 8. Wijziging Privacy Verklaring

MotoDrive behoudt zich het recht voor om deze Privacy Verklaring aan te passen. Elke aanpassing zal via www.motodrive.nl bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen gebruik te maken van www.motodrive.nl gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde Privacy Verklaring. Hou voor alle wijzigingen regelmatig deze pagina en www.motodrive.nl in de gaten. De huidige Privacy Verklaring is bijgewerkt op 24-05-2018.