E10, Euro 95 of Superplus 98?

In de werkplaats zien we na de winterstalling veel problemen met vervuiling van het brandstofsysteem. Dat komt door de bio-ethanol in Euro 95. Straks krijgen we E10 met nog meer bio-ethanol. Peter Wilmink van MotoPort Almere legt uit wat je ertegen kunt doen.

Bij buitenlandse tankstations is Euro 95 vaak al vervangen door E10. Dat is benzine waarin 10% bio-ethanol zit, terwijl Euro 95 maximaal 5% bio-ethanol bevat. Vanaf 2020 moet E10 ook in Nederland te krijgen zijn, in plaats van Euro 95. Hiermee hoopt de overheid de uitstoot van CO2 tegen te gaan. Want volgens de meerderheid van de wetenschappers (maar zeker niet alle) is dat de oorzaak van de opwarming van de aarde en verzuring van de oceanen. We moeten dus minder CO2 produceren. CO2 ontstaat als je benzine verbrandt. Daarin zit koolstof. Dat reageert met zuurstof (oxygen) en vormt zo kooldioxide. Kooldioxide absorbeert infrarode straling. Daardoor kan de straling, die ontstaat doordat de zon de aarde beschijnt, niet meer weg. Het houdt dus warmte vast. Tussen 1880 en 2012 is de temperatuur op aarde "op grondhoogte" gestegen met ongeveer 0,85° Celsius. De opwarming gaat echter steeds sneller. Het veroorzaakt weerextremen, smeltende ijskappen en stijging van de waterspiegel.

Kringloop

Men denkt de opwarming van de aarde tot 2°C te kunnen beperken als we de CO2-concentratie in de atmosfeer onder de 450 ppm-equivalent weten te houden. Daarvoor moet de uitstoot van CO2 in het jaar 2030 met 37% zijn teruggebracht. Op alle fronten moeten we dus ons verbruik aan fossiele brandstoffen beperken. Ook bij het auto- en motorrijden. Op termijn moeten we over op elektrische vervoermiddelen die op energie uit "hernieuwbare" bronnen rijden. Zonne-energie, windenergie, energie uit getijdencentrales of golfslagenergie. Zover is het echter nog lang niet en dus heeft elektrisch rijden nu nog geen enkele zin. Wat wel een beetje helpt is om een bio-ethanol bij de benzine te mengen. Dat lijkt raar, want bio-ethanol - C2H5OH – is ook een koolwaterstof. Er ontstaat dus ook CO2 als je het verbrandt. Maar benzine komt uit aardolie, terwijl bio-ethanol uit planten wordt gemaakt. Als planten groeien, halen ze CO2 uit de lucht en zetten dat om in koolwaterstoffen. Wanneer je die in je motorfiets verbrandt, ontstaat er dus een soort kringloop. Dat betekent dat het rijden op biobrandstoffen in theorie CO2-neutraal is.

Bio-ethanol

Op zich is bio-ethanol helemaal geen slechte brandstof. Het pingelt bijvoorbeeld veel minder snel dan benzine. Pingelen wil zeggen dat de brandstof niet mooi gelijkmatig in je motor verbrandt, maar echt ontploft. Dat doet bio-ethanol niet zo gauw als benzine. Hoe snel brandstof pingelt kun je aflezen aan het octaangetal. Hoe lager, hoe eerder het pingelt. Hoe hoger, hoe beter dus. Euro 95 heeft een RON (Research Octane Number) van 95, bij Superplus benzine is dat meestal 98, soms 97. Ethanol heeft een octaangetal van 108. Dat is fantastisch. Nadeel is echter dat er minder energie in zit: 22 x 10.9 J/m3. In benzine zit 33 x 10,9 J/m3. Zou je op pure ethanol rijden, dan moet je dus 1,5 x zoveel inspuiten om dezelfde energiewaarde en de juiste mengverhouding te krijgen. Bij benzine is dat 1: 14,7, bij ethanol 1 : 9.0. Met 10% bijmenging van ethanol bij benzine is het probleem natuurlijk kleiner. Een injectiemotor kan dat enigszins bijregelen. Een carburateurmotor kan dat niet. Die gaat te arm lopen en dat is slecht voor de motor, die wordt heter. En natuurlijk gaat het verbruik omhoog. Het zou 2% moeten schelen, maar ik hoor van klanten dat het verbruik eerder een procent of 15 hoger is en dat de motor er minder lekker op loopt. 

Kan je motor ertegen?

Ethanol met vocht maakt benzine corrosief. Het tast sommige rubbersoorten en kunststoffen aan. Het kan ook sommige aluminiumsoorten aantasten, zeker als het in contact komt met water, dan wordt het enorm corrosief. Nou moet je daar niet zo heel erg van schrikken, want  bio-ethanol zit al jarenlang in Euro 95 en soms ook in Super 98. Dat heet officieel ook al E5, omdat er tot 5% bio-ethanol in mag zitten. Motorfabrikanten gebruiken dan ook al jarenlang ethanolbestendige materialen. Die motoren zouden dus in theorie ook tegen een iets sterkere concentratie moeten kunnen. Vervelender is dat ethanol de benzine instabiel maakt. Het trekt water aan. Het gevolg is dat er bij langere stilstand, zoals in de winterstaling, veroudering en lakvorming optreedt. De benzinekwaliteit neemt af en het brandstofsysteem vervuilt door lak. Ook scheidt ethanol zich op termijn onder invloed van water af van de benzine en verzamelt zich onderin de tank. De motor rijdt dan eerst op pure ethanol en daar kan de motor meestal niet goed tegen. Een ander probleem is dat lichte delen uit de benzine eerder verdampen en verdwijnen dan de zware. Daardoor loopt het octaangetal langzaam terug. Het octaangetal van Euro 95 kan daardoor na de winter wel eens 94 of 93 zijn geworden.

FORTÉ

Heb je straks de keuze tussen E10 en Superplus 98, tank dan bij voorkeur Superplus. Daar zit in elk geval minder tot helemaal geen ethanol in. In BP Ultimate, Shell V-Power en Esso Synergy Plus 98 zit in elk geval (nog) helemaal geen bio-ethanol. Ook Firezone Competition 102 heeft geen ethanol en een octaangetal van 102!  MotoPort raadt dan ook aan om de laatste twee tanks voor de winterstalling ethanol-vrije brandstof met een hoog octaangetal te tanken en om bij de winterstalling Forté MotoPower I en II in een volle tank te doen. Dat stabiliseert de brandstof, bindt condens, reinigt je brandstofsysteem en neutraliseert zuren. Dan kun je na de winter weer probleemloos op pad.


Wil je zeker weten of jouw motor geschikt is voor E10, dan kun je dat controleren op www.E10check.nl